przewin w dół
pierś kurczaka

Eksport i dystrybucja mięsa drobiowego - certyfikaty

Certyfikat BRC

Certyfikat BRC Food wdrażają zakłady produkujące żywność, które dostarczają ją do sieci handlowych. Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard BRC Food jako kryterium doboru i weryfikacji swoich dostawców oraz standaryzowania produkcji. Audit zewnętrzny i certyfikat BRC Food są traktowane przez sieci handlowe jako ich własna weryfikacja dostawcy.
Standard BRC Food integruje przepisy zawarte w normie ISO 9000:2008, w systemie HACCP oraz zasadach dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP, GHP, definiując równocześnie wymogi, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości wyrobu finalnego.

Certyfikat BRC Food wdrażają zakłady produkujące żywność, które dostarczają ją do sieci handlowych. Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard BRC Food jako kryterium doboru i weryfikacji swoich dostawców oraz standaryzowania produkcji. Audit zewnętrzny i certyfikat BRC Food są traktowane przez sieci handlowe jako ich własna weryfikacja dostawcy.
Standard BRC Food integruje przepisy zawarte w normie ISO 9000:2008, w systemie HACCP oraz zasadach dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP, GHP, definiując równocześnie wymogi, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości wyrobu finalnego.

Korzyści z wdrożenia BRC Food v. 7 z pomocą firmy Pakuła Consulting:

 • Rozpoczęcie współpracy z brytyjskimi sieciami handlowymi;
 • Ograniczenia ilości auditów zewnętrznych przeprowadzanych przez klientów;
 • Spełnienie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności;
 • Wzrost zaufania organów administracji publicznej i klientów;
 • Poprawa wizerunku firmy i marki produktu;
 • Uporządkowanie i optymalizacja procesów;
 • Zapewnienie identyfikowalności i identyfikacji produktu;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i powtarzalności produkowanych wyrobów;
 • Optymalizacja kosztów związanych z wyrobem niezgodnym, ewentualnym wycofaniem lub zwrotami.

Firma Pakuła Consulting posiada duże doświadczenie w zakresie wdrażania BRC, szkolenia BRC oraz przygotowania do certyfikacji BRC. Pracownicy Pakuła Consulting mają uprawnienia audytorów oraz wykształcenie kierunkowe w technologii żywności, chemii, polimerów, jak również wieloletni staż pracy w branży żywnościowej i opakowaniowej.

Certyfikat IFS

Międzynarodowa norma żywności (IFS) została opracowana, aby chronić marki produktów spożywczych.
Standard IFS Food spełnia wymagania wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów spożywczych dostarczających żywność do sieci handlowych pod własną marką.

Norma IFS ma na celu nie tylko zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa produktów, lecz także redukcję kosztów dostawców i sprzedawców oraz porównywalną transparencję w całym łańcuchu produkcji żywności. Ważnym elementem standardu jest zgodność wyrobów z europejskim prawem żywnościowym.

Międzynarodowa norma żywności (IFS) została opracowana, aby chronić marki produktów spożywczych.
Standard IFS Food spełnia wymagania wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów spożywczych dostarczających żywność do sieci handlowych pod własną marką.

Norma IFS ma na celu nie tylko zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa produktów, lecz także redukcję kosztów dostawców i sprzedawców oraz porównywalną transparencję w całym łańcuchu produkcji żywności. Ważnym elementem standardu jest zgodność wyrobów z europejskim prawem żywnościowym.
Wymagania standardu w odniesieniu do systemu zarządzanie bezpieczeństwem żywności łączą zasady GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania wg ISO 9001. Obecnie obowiązuje 6 wersja standardu IFS Food opublikowana 1 lipca 2015 roku. Wymagania wersji 6 standardu wymagania podzielono na 5 rozdziałów:

 • Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa - definiuje odpowiedzialność najwyższej kadry, jak również nadzorowanie i doskonalenie wdrożonych systemów
 • System zarządzania jakości - zawiera wymagania dotyczące wdrożenia systemu HACCP wg Codex Alimentarius oraz systemu zarządzania jakością w tym dokumentacji obu systemów,
 • Zarządzanie zasobami - określa wymagania dotyczące zasobów ludzkich, wymagań higienicznych, badań medycznych i warunków dla części socjalnej zakładu,
 • Proces produkcji - najobszerniejszy rozdział zawiera odniesienia do projektowania i wprowadzania wyrobów, wymagań sanitarno-higienicznych dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, gospodarki odpadami, identyfikowalności, nadzorowania alergenów i GMO,
 • Pomiary, analiza, doskonalenie - zawiera wymagania dotyczące nadzorowania temperatury/czasu w procesach produkcyjnych, kontroli ilości pakowanego towaru, rozpatrywania reklamacji, wycofywania wyrobu z rynku i nadzorowania wyrobów niezgodnych.
 • Ochrona żywności i kontrole zewnętrzne - zawiera wymagania w zakresie ochrony żywności, bezpieczeństwa zakładu oraz kontroli zewnętrznych.

HACCP


Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)

System HACCP opiera się na:

 • analizie zagrożeń zdrowotnych
 • krytycznych punktach kontroli, ustalonych na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń.

System HACCP opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkcyjnego i składowania żywności. Jako zagrożenie określamy wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi.
Zagrożenie rozpoznajemy poprzez obserwację każdego etapu procesu produkowania żywności i stawianie pytania "co mogłoby pójść źle", powodując w efekcie wyprodukowanie niebezpiecznej żywności.

Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.), które przywołuje i opiera się min. na przepisach:

 • Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
 • Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego

Dla Dostawców

oferta

Firma współpracuje ze sprawdzonymi dostawcami, których fermy spełniają najwyższe normy
Sprawdź jak można dołączyć do grona naszych dostawców.

Zobacz Ofertę

Dla Hurtowników

oferta

Res-Drob stale zwiększa produkcję i zwiększa obszar ekspansji o nowe rynki.
Dowiedz się jak zostać odbiorca naszych
produktów.

Zobacz Ofertę

Dla Konsumentów

oferta

Dzięki współpracy z największymi sieciami handlowymi, każdy ma możliwość zasmakowania w kurczaku najwyższej jakości. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz Ofertę
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Pole wymagane
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Kurczak
Jesteś dystrybutorem?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Pole wymagane
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Kurczak
Chcesz kupić?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Pole wymagane
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Kurczak