przewin w dół
pierś kurczaka

ecc

 

Wychodząc naprzeciw dzisiejszemu dążeniu do podniesienia standardu życia zwierząt w ogóle, w tym kurcząt brojlerów oraz potrzebom finalnego konsumenta, którym jesteśmy my sami, a także podążając za rekomendacjami płynącymi z europejskich i światowych organizacji Res-Drob dołącza do Europejskiej Inicjatywy dla kurczaków (European Chicken Commitment), tj. - kampanii prowadzonej na rzecz poprawy dobrostanu kurcząt. Inicjatywa zakłada spełnienie określonych warunków do roku 2026. Większość poniższych kryteriów jest już w pełni wdrożona przez Res-Drob.

W myśl postulatów Europejskiej Inicjatywy dla kurczaków – European Chicken Commitment:

 

 1. Stosujemy się do rozporządzeń i wymagań prawnych Unii Europejskiej, na bieżąco śledzimy nowe rekomendacje, które w miarę możliwości wdrażamy lub opracowujemy stosowne plany wdrożeń;
 2. Wprowadzamy zagęszczenie na fermach do 30kg/m2;
 3. Przechodzimy na hodowlę ras spełniających kryteria RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol;
 4. Wdrożymy podwyższone normy środowiskowe poprzez:
  • Zapewnienie minimum 50 luksów natężenia światła w kurniku, włączając w to światło dzienne;
  • Poprawę jakości powietrza w kurnikach (Załącznik 2.3 Dyrektywy Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa);
  • Zapewnienie minimum 2 metrów powierzchni użytkowej z grzędami oraz dwa podłoża do dziobania na 1 000 kurcząt;
 5. Wdrożymy ogłuszanie gazowe w kontrolowanej atmosferze (CAS) bądź udoskonalimy ogłuszanie wodno-elektryczne bez inwersji przyżyciowej, gdy będzie ono dostępne na rynku;
 6. Nie stosujemy chowu klatkowego czy wielopoziomowego.

 

Wewnątrz Spółki tworzymy Zespół ukierunkowany na dążenie do wyznaczonych celów dlatego deklarujemy publikowanie regularnych raportów przedstawiających postęp prowadzonych prac oraz wyrażamy gotowość podjęcia audytu strony trzeciej w celu zweryfikowania wdrażanych postulatów Europejskiej inicjatywy dla kurczaków.

 

Powrót

Dla Dostawców

oferta

Firma współpracuje ze sprawdzonymi dostawcami, których fermy spełniają najwyższe normy
Sprawdź jak można dołączyć do grona naszych dostawców.

Zobacz Ofertę

Dla Hurtowników

oferta

Res-Drob stale zwiększa produkcję i zwiększa obszar ekspansji o nowe rynki.
Dowiedz się jak zostać odbiorca naszych
produktów.

Zobacz Ofertę

Dla Konsumentów

oferta

Dzięki współpracy z największymi sieciami handlowymi, każdy ma możliwość zasmakowania w kurczaku najwyższej jakości. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Zobacz Ofertę
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Pole wymagane
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Kurczak
Jesteś dystrybutorem?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Pole wymagane
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Kurczak
Chcesz kupić?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
* Pole wymagane
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Kurczak